Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.88.0000 500.000.000đ 35 Đặt mua
2 Viettel 0329.99.0000 46.000.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0369.94.0000 15.000.000đ 31 Đặt mua
4 Viettel 0378.55.0000 25.000.000đ 28 Đặt mua
5 Viettel 0368.75.0000 15.000.000đ 29 Đặt mua
6 Viettel 0377.13.0000 11.900.000đ 21 Đặt mua
7 Viettel 0393.79.0000 21.000.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 0363.16.0000 11.900.000đ 19 Đặt mua
9 Viettel 0378.68.0000 18.000.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0346.24.0000 10.900.000đ 19 Đặt mua
11 Viettel 0334.28.0000 11.900.000đ 20 Đặt mua
12 Viettel 0347.33.0000 13.000.000đ 20 Đặt mua
13 Viettel 0342.84.0000 7.890.000đ 21 Đặt mua
14 Viettel 0362.57.0000 10.900.000đ 23 Đặt mua
15 Viettel 0394.27.0000 11.900.000đ 25 Đặt mua
16 Viettel 0363.070000 11.700.000đ 19 Đặt mua
17 Viettel 0399.13.0000 13.000.000đ 25 Đặt mua
18 Viettel 0368.47.0000 15.000.000đ 28 Đặt mua
19 Viettel 0333.74.0000 13.000.000đ 20 Đặt mua
20 Viettel 0386.65.0000 15.000.000đ 28 Đặt mua
21 Viettel 0366.03.0000 13.000.000đ 18 Đặt mua
22 Viettel 0335.92.0000 11.900.000đ 22 Đặt mua
23 Viettel 0393.97.0000 11.900.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0364.17.0000 8.890.000đ 21 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3