Sim Tứ Quý 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.51.2222 100.000.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 0979.03.2222 93.000.000đ 36 Đặt mua
3 Vinaphone 0916.08.2222 89.000.000đ 32 Đặt mua
4 Mobifone 0933.20.2222 89.000.000đ 25 Đặt mua
5 Vinaphone 0914.29.2222 68.000.000đ 33 Đặt mua
6 iTelecom 0876.70.2222 21.000.000đ 36 Đặt mua
7 iTelecom 0876.86.2222 45.000.000đ 43 Đặt mua
8 Viettel 0973.33.2222 230.000.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0971.55.2222 115.000.000đ 35 Đặt mua
10 iTelecom 0876.28.2222 35.000.000đ 39 Đặt mua
11 Vinaphone 0822.96.2222 53.000.000đ 35 Đặt mua
12 iTelecom 0876.78.2222 41.000.000đ 44 Đặt mua
13 iTelecom 0876.66.2222 98.000.000đ 41 Đặt mua
14 iTelecom 0876.21.2222 35.000.000đ 32 Đặt mua
15 iTelecom 0876.95.2222 26.000.000đ 43 Đặt mua
16 iTelecom 0876.23.2222 26.000.000đ 34 Đặt mua
17 iTelecom 0876.29.2222 35.000.000đ 40 Đặt mua
18 iTelecom 0876.65.2222 26.000.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0979.25.2222 155.000.000đ 40 Đặt mua
20 Vinaphone 0859.03.2222 23.000.000đ 33 Đặt mua
21 iTelecom 0876.73.2222 21.000.000đ 39 Đặt mua
22 iTelecom 0876.71.2222 21.000.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0985.83.2222 129.000.000đ 41 Đặt mua
24 iTelecom 0876.67.2222 35.000.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3